På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Stödpedagog Spela filmen

Stödpedagog

Yrkestiteln Stödpedagog är relativt nyetablerad och syftar på i första hand "Stödpedagog inom olika LSS***-verksamheter".

*** LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Stödpedagogen arbetar oftast med personer som har utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning. Man har en yrkesroll som innebär att man ger vardagsstöd åt personer med framförallt kognitiva funktionsnedsättningar och ansvarar för t.ex. kartläggning av deras förmågor och med att utarbeta genomförandeplaner som lägger grunden för hur man arbetar med personerna.

De olika kommunerna och verksamheterna kan använda sina stödpedagoger på olika sätt; en del stödpedagoger kan jobba på ett mer övergripande plan och andra - med mer praktiska arbetsuppgifter (direkt med brukare/kunder). Tyngdpunkten ligger dock på det brukarnära arbetet.

Andra yrken som du kanske är intresserad av är:
Boendestödjare/boendeassistent

Personlig assistent

Socialpedagog

Socionom

SIUS konsulent

Lekterapeut

Utbildning

Bra grundutbiIdning finns inom gymnasieskoIan, på Barn- och fritidsprogrammet, i första hand på inriktningar Pedagogiskt arbete>> och SociaIt arbete>> . VidareutbiIdningar kan finnas inom Yrkeshögskolan. Arbetsgivarna kräver allt som oftast att man har en eftergymnasial utbildning för att få en tjänst som stödpedagog. De stödpedagogutbildningar som är på eftergymnasial nivå ligger oftast inom yrkeshögskolan. Som förkunskaper till en yrkeshögskoleutbildning till stödpedagog behöver man i regel ha gått BF eller VO-programmet och/eller att man ska ha läst och fått godkänt betyg i antingen den gymnasiala kursen Specialpedagogik 1 eller Utveckling och lärande.

Yrkesporträtt
Möt  Jenny som arbetar som Verksamhets­ansvarig för en mötesplats för personer med en funktions­variation, i Järfälla kommun.

Lön
Det ser ganska olika ut i olika kommuner. I Storstäderna ligger lönen för stödpedagoger vanligtvis mellan 27 000-32 000 kronor per månad, medan i de små/minde kommunerna ligger den på ca 25 000-30 000 kr/månad. Efter ett antal år i yrket kan man uppnå lönenivå, dock beroende på vilken del av Sveriger man jobbar i, på ca 33 000 kr/månad (uppgift från maj 2018).

Löneexempel
Medianlönen för stödpedagoger i Gislaved är 26.735 kr/månad och medellönen 26.700 kr/mån. Spannet ligger mellan 25.090 kr och upp till 27.880 kr/månad (uppgift från Hälsohögskolan vid Jönköpings Universitet, juni 2018).

Visste du att...?
F
ör året 2017 var medianlönen för en stödpedagog i Göteborgs Stad 29.000 kr/månad. På SKL-området arbetar man inte med ingångslöner, därför kan man inte få fram uppgifter om "ingångslön". Lönen för stödpedagoger i Gbgs stad i 10:e percentilen (10% som har lägsta löner) var året 2017, däremot - 26.800 kr/månad.

Lilla ordboken
Dyspraxi - är en funktionsnedsättning som innebär att personen har svårt att koordinera sina muskelrörelser.
Verbal dyspraxi - svårigheter när det gäller den motoriska programmeringen av talrörelser.
Oral dyspraxi - generella svårigheter att viljemässigt styra munmotoriken. Källa: https://sv.wikipedia.org.
HVB - en förkortning för "Hem för vård eller boende" = en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Källa: Inspektionen för Vård & Omsorg (IVO).

Vad är kognitiv funktionsnedsättning?
En kognitiv funktionsnedsättning kan yttra sig i form av svårigheter att minnas, uppfatta tid, planera, organisera, fokusera, hantera stressiga situationer och ta in och tolka mycket information. Att vara i sociala sammanhang kan också upplevas som mycket stressande för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Länktips

9 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.