Stödpedagog

Stödpedagog

Yrkestiteln Stödpedagog är relativt nyetablerad och syftar på i första hand "Stödpedagog inom habilitering i olika LSS***-verksamheter".

*** LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Stödpedagog arbetar såIedes med personer som har utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning. Man har en yrkesroll som innebär att man arbetar med vardagsstöd åt personer med framförallt kognitiva funktionsnedsättningar och ansvarar för t.ex. kartläggning av deras förmågor och med att utarbeta genomförandeplaner som lägger grunden för hur man arbetar med personerna.

Andra yrken som du kanske är intresserad av är:
Boendestödjare/boendeassistent>>

Personlig assistent>>

Socialpedagog>>

Socionom>>

SIUS konsulent>>

Lekterapeut>>

Utbildning

Bra grundutbiIdning finns inom gymnasieskoIan, på Barn- och fritidsprogrammet, i första hand på inriktningar Pedagogiskt arbete>> och SociaIt arbete>> VidareutbiIdningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Nyttiga länkar
www.fragasyv.se/info - jämförelse/förklaring om flera närbesläktade yrken;
www.1177.se/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS - info om LSS;
www.funkaportalen.se/Tema/Ljud/Sa-funkar-Talande-Webb

7 liknande yrke(n)