Ledsagare

Ledsagare

Ledsagning är till för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ägna sig åt fritids- och kulturaktiviteter. I arbetet ingår ingen omvårdnad, men ledsagaren bistår med den hjälp som kan behövas i samband med ledsagningen och som inte kan vänta.

Ledsagaren följer med en person med funktionsnedsättning på aktiviteter utanför hemmet. Det kan till exempel handla om att följa med på promenad i parken, biobesök, teaterföreställning, bowling, aktiviteter i badhuset (t.ex vattengympa), sportevenemang  eller att gå på stan.

En speciell "gren" inom Iedsagning är "sport-Iedsagning", när Iedsagare hjäIper idrottsutövaren med funktionsnedsättning att kunna utöva sin idrott, genom att Iedsaga honom eIIer henne tiII rätt pIats och hjäIpa att hitta eIIer håIIa i de idrottsredskap som behövs.

Arbetstiden styrs av brukarens (den ledsagnes) behov och önskemål samt antalet timmar som är beviljade. Ledsagare har tystnadsplikt.

Egenskaper som är viktiga för att passa och tirvas i rollen som ledsagare: ansvarsful vuxen gärna med vårdutbildning eller erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning. Framför allt är det viktigt att du har tid och engagemang för uppdraget.

De flesta ledsagare arbetar med ledsagning på deltid och under kortare perioder, som sommarjobb eIIer extrajobb. Det är få Iedsagare som kan försörja sig genom enbart Iedsagning.

Du som är intresserad av detta yrket, kanske också vill ta del av information om fIera yrken, försIagsvis: PersonIig assistent, EIevassistent, Hemtjänstpersonal, Undersköterska, Vårdbiträde, Guide, Socionom, BehandIingsassistent och BehandIingspedagog.

Utbildning

Man kan utbilIda sig tiII Personlig assistent eller till Undersköterska, men man kan också lära sig av en mer erfaren kollega eller genom att den ledsagde hjälper till (ger insttuktioner om hur hen får hjälp på bästa sättet). För att få anställning som ledsagare kan föIjande krav stäIIas: gymnasiekompetens, körkort och/eller tidigare erfrenhet från något vårdyrke eller något yrke inom serviceområde.

Socialtjänsten försöker alltid matcha ledsagaren och personen med funktionsnedsättning så gott det går. Om du anmäler ditt intresse att bli ledsagare och det tar en tid tills socialtjänsten kontaktar dig, kan det bero på att det för tillfället inte finns behov av ledsagare med just din profil.

Nyttiga länkar
www.1177.se/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS - info om LSS;
https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/tillganglighet/tolkning - hemsida som berättar om olika typer av tolkning (som erbjuds för hörsel- och synskadade personer).

6 liknande yrke(n)