Personlig assistent

Personlig assistent

Personliga assistenter ger stöd i vardagen åt människor med stora funktionshinder. Den du hjälper kan till exempel ha svårt att röra sig, eller vara utvecklingsstörd. I ditt arbete som personlig assistent försöker du stötta din brukare att kunna leva sitt liv som han eller hon själv vill. Som personlig assistent är det din uppgift att underlätta för brukaren, den funktionshindrade, att sköta sig själv. Det kan gälla mat, hygien och att sköta hemmet, men det handlar ofta också om att hjälpa brukaren att vara förälder och att sköta sitt arbete. Du hjälper brukaren att kunna ägna sig åt fritidsintressen, vara med i olika föreningsaktiviteter eller att studera.

Vilka praktiska arbetsuppgifter personliga assistenter har beror på brukarens förutsättningar, behov och önskemål. Det kan gälla att hjälpa brukaren att gå upp ur sängen, äta frukost, tvätta sig och klä på sig. Assistenten är kanske med brukaren under hens arbetsdag. På kvällen kan man ibland följa med på olika fritidsaktiviteter: exempelvis föräldramöte eller på middag hos brukarens vänner.

Oftast är den personlige assistenten anställd av kommunen, av ett brukarkooperativ eller ett privat bolag, men man kan också vara anställd direkt av brukaren.

En personlig assistent måste ha stor respekt för brukarens behov av ett privatliv, samtidigt som uppgiften är att hjälpa den som assisteras i privatlivet. I arbetet ingår att smälta in i brukarens vardag, och göra saker på det sätt brukaren önskar eller själv skulle ha gjort. Det krävs att man har förmåga att samspela med brukarens anhöriga, arbetskamrater, vänner och andra människor som finns runt honom eller henne.

Det förekommer att människor som assisteras är svårt sjuka eller har multisjukdomar. Det kan vara ganska krävande och förutsätter att personlig assistent har tålamod och mycket empatí.

Utbildning

Utbildning som är önskvärt är undersökterska eller någon annan vårdutbildning eller erfarenhet av att arbeta inom vården alternativt att man gick utbildning till Personlig assistent, som anordnas på bl a folkhögskolor, komvux eller av privata utbildningsanordnare. Man kan i vissa fall få anställning som personlig assistent även utan någon formell utbildning. I vissa fall finns det myket specifika önskemål från brukarens sida: t.ex att man kan ett visst språk (kan bl a vara teckenspråk) eller att en personlig assistent har utbilding eller erfarenhet av att hantera vissa sjukdomstillstånd, exempelvis epilepsi eller narkolepsi. Ju mer utbildning inom vård och ju mer erfarenhet man har, desto större chanser att få anställning som personlig assistent.

Nyttiga länkar
www.fragasyv.se/info - jämförelse/förklaring om flera närbesläktade yrken;
www.1177.se/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS - info om LSS;
https://teletal.se - en gratis tjänst som hjälper personer som har svårt att tala att ringa tel.samtal.

Liknande yrken: Boendestödjare>>, Vårdbiträde>>, Hemtjänstpersonal>>, Servicemedarbetare inom sjukvården>>, Obduktionstekniker>> och Sjukhustransportör>>.

10 liknande yrke(n)