Boendestödjare / boendeassistent

Boendestödjare / boendeassistent

Boendestödet beviljas för personer med olika typer av funktionsnedsättningar och bygger på individanpassat stöd, vilket gör att boendestödjarens arbetsuppgifter styrs utifrån brukarens behov och kan därför variera ganska mycket.

Boendestödjare (som också kan kallas för boendeassistet) ansvarar för att insatserna utförs metodiskt och utifrån en pedagogiskt och salutogent förhållningssätt.

Boendestödjare arbetar med att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet, samt skapa förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv för individen.

Boendestödjare kan utföra arbetet både i brukarens enskilda bostad och i närområdet. Då boendestödjare arbetar i människors privata hem ställer det stora krav på varsamhet och respekt. Arbetstiderna är förlagda efter brukarnas behov och kan variera mellan dag och kvällstid, både vardagar och helger. Boendestödjare arbetar med arbetsuppgifter som dokumentation, upprättande av genomförandeplaner, kontaktmanskap samt att delta i samverkans-, verksamhets- och arbetsplatsmöten.

Utbildning

Lämplig utbildningsbakgrund för en boendestöjdare/boendeassistent är gymnasial eller eftergymnasial utbildning, som bland annat kan finnas inom Yrkeshögskolan, med inriktning psykiatri. Du ska ha arbetserfarenhet av målgruppen psykiskt funktionshindrade. Det meriterande om man har utbildning inom neuropsykiatri och beroendelära.

Arbetet är varierande, vilket förutsätter att Du, som väljer att utbilda dig för att kunna bli boendestödjare, har stor inlevelseförmåga, initiativförmåga, flexibilitet och tålamod. Du ska också ha god förmåga att hantera svåra situationer och samtidigt kunna ge proffesionellt bemötande och bibehålla en stark tilltro till människors förändrings- och utvecklingsförmåga. Administrativa arbetsuppgifter så som dokumentation och planering är datoriserade och det är därmed av stor vikt att man har god datorvana. B-körkort kan ställas som ett krav för att få anställdning som boendestöjare/boendeassistent.

Nyttiga länkar
www.fragasyv.se/info - jämförelse/förklaring om flera närbesläktade yrken;
www.1177.se/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS - info om LSS;
www.kunskapsguiden.se - för dig som arbetar inom Hälsa, Vård och Omsorg.

3 liknande yrke(n)