Yrkeshögskola

Yrkeshögskola

Det finns totalt 15 utbildningsområden där du kan välja mellan 100-tals olika yrken i hela landet och de flesta branscher är represetenterade. Du kan utbilda dig till allt från integrationspedagog till app-utvecklare. Utbildningarna är skräddarsydda utifrån näringslivets behov, och många studenter får jobb direkt efter examen.

Yrkeshögskolan, förkortat YH, består till stor del av praktik som kallas LIA, lärande i arbete. Många av eleverna får sedan arbete på praktikplatserna. 

För att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper motsvarande utbildning på gymnasienivå. På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper.

Utbildningarna ger YH-poäng. Ett års studier på heltid ger 200 poäng, och två år på heltid ger 400 poäng. Om utbildningen är ett år kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen, och läser du längre får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

En film om yrkeshögskolan
BranscherLäs mer om utbildningsformen och hitta utbildningar på www.yhguiden.se och www.yrkeshogskolan.se