Komvux

Komvux

Komvux – Kommunal vuxenutbildning

Komvux är en andra chans för många personer som av olika anledningar saknar betyg eller examen.  

Komvux är i första hand till för vuxna som behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet. Du kan också läsa på Komvux om behöver komplettera dina betyg för att bli behörig till en eftergymnasial utbildning: en högskoleutbildning eller en yrkeshögskoleutbildning. På komvux erbjuds dels enskilda kurser men hela utbildningar (yrkesvuxprogram).

Det är tidigast från 1 juli det kalenderåret som man fyller 20 år eller om man är yngre, men redan har klarat av en treårig gymnasial utbildning, som man kan börja studera på komvux. Om en person däremot redan har en examen, ett studiebevis eller ett slutbetyg från gymnasiet kan du börja läsa tidigare.

Samtliga kommuner är skyldiga att erbjuda kommunal vuxenutbildning. Komvux utgår ifrån individens behov och förutsättningar. Hur du studerar kan därför vara väldigt flexibelt. Du kan studera på dagtid, kvällstid, distans, heltid eller deItid, t.ex på 25% av studietakt, på haIvtid eller på 75% studietakt.  

Den sökande till Komvux med minst utbildning ska, enligt VuxenutbiIdningsförordningen, prioriteras.

Regler kring Komvux kan variera något beroende på vilken kommun du bor i, dubbelkolla därför alltid med Komvux i din hemkommun. Med "hemkommunen" menas den kommun där du är skriven (folkbokförd).

 

Höja betygen på komvux 

Du kan höja dina betyg på komvux, t.ex från betyget C till B. Men eftersom personer med lägst utbildnignsbakgrund prioriteras kan det vara väldigt svårt att få en plats på komvux för att höja betygen.

Om du höjer dina betyg efter gymnasiet, t.ex. genom att läsa på Komvux kommer du (i fall du väljer att söka till högskola) konkurrera i BII gruppen (med de betyg som du får genom kompletteringar).
Du kan samtidigt också konkurrera om platser även i icke-kompletteringsgruppen, BI - om du blir behörig på gymnasiet. 

 

Har du en fråga om Komvux? Fråga våra studie- och yrkesvägledare på FrågaSYV.se