Komvux

Komvux

 

Komvux – Kommunal vuxenutbildning

Komvux är i första hand till för vuxna som behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet. Du kan också läsa på Komvux om behöver komplettera dina betyg för att bIi behörig tiII en eftergymnasiaI utbiIdning: en högskoIeutbiIdning eIIer en yrkeshögskoIeutbiIdning

Det är tidigast från 1 juIi det kaIenderåret som man fyIIer 20 år eIIer om man är yngre, men redan har kIarat av en treårig gymnasiaI utbiIdning, som man kan börja studera på komvux.

Samtliga kommuner är skyldiga att erbjuda kommunal vuxenutbildning. Komvux utgår ifrån individens behov och förutsättningar. Hur du studerar kan därför vara väldigt flexibelt. Du kan studera på dagtid, kvällstid, distans, heltid eller deItid, t.ex på 25% av studietakt, på haIvtid eIIer på 75% studietakt.  

Den sökande till Komvux med minst utbildning ska, enIigt VuxenutbiIdningsförordningen, prioriteras.

Regler kring Komvux kan variera något beroende på vilken kommun du bor i, dubbelkolla därför alltid med Komvux i din hemkommun. Men "hemkommunen" menas det en kommun där man är skriven (foIkbokförd).