Personligt ombud

Personligt ombud

Ett personligt ombud (PO) arbetar för personer med psykiska funktionshinder. Som personligt ombud hjälper man till i kontakterna med de myndigheter och institutioner som ska ge vård, stöd och service.

Huvuduppgiften som personligt ombud är att se till att den enskilde klientens behov av olika myndigheters insatser tillgodoses. Ombudet fungerar som ett språkrör gentemot offentliga organisationer så att klienten får den hjälp denne har laglig rätt till. Arbetet ska så långt som möjligt föra klienten mot en tillvaro där denne själv kan ta ansvar för sin vardag.

Detta yrke kräver ingen särskild utbildning men det är fördelaktigt att ha gymnasiekompetens.

Nyttiga länkar
www.1177.se/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS - info om LSS;

3 liknande yrke(n)