DO (Diskrimineringsombudsman)

DO (Diskrimineringsombudsman)

DO - är en förkortning som står för "diskrimineringsombudsman".

DO:s uppdrag är att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Diskrimineringsombudsmän riktar in sig på områden där de har identifierat särskilda förändringsbehov och arbetar strategiskt och långsiktigt för att nå resultat inom dessa.

Som enskiId person kan man anmäIa oIika typer av diskriminering tiII DO - t.ex uppIevd diskriminering på etniska grunder i skoIan eIIer på en arbetspIats; eIIer om man misstänker att det inom arbetsIivet sker missgynnande av föräldralediga.

För mer information se www.do.se

Nyttiga länkar: www.overklagandenamnden.se