Allmänhetens Pressombudsman

Allmänhetens Pressombudsman

Allmänhetens Pressombudsman (PO) hjälper personer som känner sig utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i papperstidningar eller tidningars hemsidor. Den som känner sig personligen kränkt eller på annat sätt orättvist behandlad i en tidningspublicering kan vända sig till PO.

För mer information se www.po.se

Läs också gärna om yrket Ombudsman>>.

 

6 liknande yrke(n)