Konsumentvägledare

Konsumentvägledare

Som konsumentvägledare ger du råd och information till allmänheten i olika konsumentfrågor. Det kan gälla att informera om kundens rättigheter vid köp av en vara eller tjänst. Andra frågor gäller hushållsekonomin. Du hjälper den som söker råd att göra upp en hållbar budget. I den planeringen ingår att se över avtal med till exempel elleverantörer, telebolag och försäkringsbolag för att nedbringa kostnaderna. Skuldrådgivning kan ingå som en del av arbetet. I vissa kommuner finns särskilda skuldrådgivare.

Konsumentvägledarna kan ge råd och stöd i olika situationer. Personer kan vara missnöjda med något de köpt, ha problem med en hantverkare eller ha svårt att tolka ett avtal. De kan ha frågor inför köp av en vara eller en begagnad bil. Konsumentvägledare informerar om vilka lagar som gäller och hjälper konsumenter med reklamationer. Om det uppstår en tvist mellan konsumenten och säljaren kan konsumentvägledare fungera som medlare.

Visste du att...?
Svenska hushåll spenderar circa 33 % av sina inkomster på shopping av detaljhandlingsvaror (det är den utgift som svenskarna lägger mest pengar på). Källa: Handelsrådet.

9 liknande yrke(n)