Kommunvägledare

Kommunvägledare

Kommunvägledare arbetar på kommunernas Kontaktcentra, Informationscentra eller på Medborgarkontor dit du inom kommunen vänder dig för att få svar på dina frågor eller uträtta ärenden.

Tanken är att kommunvägledarnas arbete ska leda till ett snabbare svar på din fråga. Oftast svarar kommunvägledare per telefon och epost men ibland också vid personliga besök.

Frågorna som kommunvägledare svarar på kan handla om diverse olika saker: allt från hur man ställer sig i bostadskön och sitt barn - i dagiskön till vart man vänder sig för att ansöka om bygglov eller om vad som gäller om man vill överklaga kommunens beslut. Ofta handlar det om att hjälpa personer att hitta information på kommunens hemsida eller att hänvisa till rätt ställe - t.ex med frågor om bostadsbidrag eller aktivitetsersättning - till Försäkringskassan och med frågor om hur man söker jobb - till Arbetsförmedlingen. Det gäller, alltså, att bedöma om det är kommunen eller "någon annan" som "äger frågan" och hänvisa/vägleda till rätt instans. Men ibland kan det också handla om mycket praktiska saker som att hjälpa till att fylla i en blankett eller vidimera en kopia av Examensbeviset.

För kommunvägledare är ingen dag den andra lik, eftersom man vet inte på förhand vilka frågor som kan dyka upp under nästa arbetsdag. Det är ett spännande yrke som passar dig, som är kommunikativ och gillar att ha många kontakter med olika människor.

Utbildning

Ingen speciell utbildning krävs. Man kan bli upplärd på arbetsplatsen av en mer erfaren kollega. Men för att få anställning krävs det oftast gymnasiekompetens och viss datorvana. Det är en stor fördel för en kommunvägledare att förutom svenska och engelska kunna flera språk, t.ex tyska, finska, arabiska och/eller något annat språk. För att kunna jobba som kommunvägledare måste man vara tålmodig, tillmötesgående och kunna ge ett trevligt bemötande till olika sorters människor, även till de som är arga eller ställer orimliga krav. Man behöver vara noggran, saklig, servicefokuserad och kunna behålla lugn även i stressiga situationer.

Nyttiga länkar
www.1177.se/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS - info om LSS;

4 liknande yrke(n)