Kundserviceansvarig

Kundserviceansvarig

Att vara ansvarig för kundservice innebär att du ansvarar för en avdelning med medarbetare som arbetar med service mot företagets kunder.
Olika typer av kundservice förekommer inom de flesta företag idag, det kan vara både via telefon och personliga möten. Kundservice blir allt viktigare, kundservice påverkar kundens upplevelse av företaget. Att arbeta som kundservice ansvarig innebär att du har en nyckelroll för kundservicens framgång.
Det kan innebära att du ansvar för att avdelningen når uppsatta mål och hur målen ska utformas samt uppnås.

Det är viktigt att du har god förståelse för kundservice och har en god samarbetsförmåga. Inom yrket kan det förekomma stressiga situationer det därför är en fördel om du är bra på att hantera många saker samtidigt. 

Utbildning

Lägst gymnasiekompetens är oftast ett krav som arbetsgivare ställer. Ibland kan eftergymnasial utbildning krävas. Lämpliga utbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Visste du att...?
En person med kompetens inom kundservice kan bl a arbeta som Demand supply planner, dvs i en yrkesroll där man kopplar samman kunskap om kunderna och om den kommersiella verksamheten med logistik och IT-lösningar.