Kundtjänstmedarbetare

Kundtjänstmedarbetare

Vanliga arbetsuppgifter i ett callcenter är att svara på frågor om olika produkter och tjänster eller att ställa frågor i samband med marknadsundersökningar. Att vara serviceinriktad är en viktig egenskap.

Callcenter-medarbetare kan ha olika titlar, beroende på var och med vad man arbetar. Man kan till exempel kallas för kundtjänstmedarbetare, kundkommunikatör, operatör och kundrådgivare.

Callcenter-medarbete kan ses både som ett yrke och som en metod att arbeta. Arbetet i ett callcenter fungerar exempelvis som en arbetsmetod för en farmaceut som arbetar med att besvara frågor om mediciner på apotekets kundcentrum.

Kundtjänstmedarbetaren är länken mellan företaget och kunderna eller mellan myndigheten och medborgarna.
Man kan också arbeta med att ge kundsupport för en eller flera organisationer och med kunder som har kontrakt. Arbetsgivare är ofta ett callcenter-företag, contact center eller ett bemanningsföretag.

Telefonen och datorn är callcenter/kundtjänstmedarbetarnas viktigaste arbetsverktyg. Kundmottagare dokumenterar allt med hjälp av datorn och använder olika program beroende på uppgift. Internet, voice mail, e-post och fax är andra medel för att kommunicera och ge information till kunder och andra delar av organisationen. Vissa uppdrag förutsätter att medarbetaren har fördjupad kunskap inom ett visst område.

Utbildning

Krav och önskemål på utbildning varierar beroende på inriktning inom kundtjänst eller callcenter-verksamheten. För tjänster som inte kräver att man har en speciell yrkesinriktning är det vanligast att arbetsgivaren efterfrågar gymnasieutbildning som lägsta utbildningskrav.

Framtidsutsikter

Yrket ställer allt oftare krav på en kvalificerad dialog. Man ser ett ökat behov av språkkunskaper.

Webbservice och röststyrd självbetjäning blir allt vanligare och tar över många av telefonsamtalen. Den allmänna trenden är att utvecklingen går mot att fler företag använder en kombination av olika kommunikationskanaler och följaktligen kommer allt fler callcenter i framtiden att ersättas med samlingsnamnet contact centers.

Se gärna en kort videofilm Kundtjänstmedarbetare>> /1min 12 sek/ och en annan film Kundtjänsmedarbetarkompetens>> /2min 24 sek/ från Handelsrådet.

6 liknande yrke(n)