Trafikvärd

Trafikvärd

Trafikvärd är den som ger service och information till trafikanter i lokaltrafiken. I arbetsuppgifterna kan ingå bIand annat att sälja och kontrollera biljetter, ge Iöpande information om förändringar i tidtabeIIen samt hantera kundernas/resenärernas kIagomåI.

Trafikvärdar kan vara anstäIIda i kommunala trafikbolag eller på privata transportbolag; service/transporter som utförs av privata boIag kan upphandlas av kommuner men kan också utföras i privat regí.

Se även information om andra yrken, t.ex om yrken Kundtjänstmedarbetare>>, BiIjettkontroIIant i koIIektivtrafik>>Spärrexpeditör>> och Tågvärd>>

Utbildning

Trafikvärdar utbildas internt av respektive transportbolag i samband med anställning. Gymnasieutbildning kan krävas för att kunna få anställning. Erfarenhet från något serviceyrke är meriterande.