Parkeringsvakt

Parkeringsvakt

Yrket kan ha olika benämningar, t.ex trafikövervakare (och i foIkmun kaIIas prakeringsvakt ibIand även för "Iapp-Iisa").

En parkeringsvakt ser till att parkerings- och stoppförbudsbestämmelser följs; att bilar inte parkeras på övergångställen, i lastzoner, på innergårdar i bostadsområden eller på handikapparkering. Parkeringsvakten ser också till att inte obehöriga parkerar på förhyrda parkeringsplatser samt att parkeringsavgifter betalas. Arbetet kan också bestå av att ta betalt i ett parkeringsgarage.

Som parkeringsvakt behöver man vara stabil och kontrollerad i stressituationer, bra på att kommunicera och kunna handskas med människor på ett bra sätt. Det här är ett jobb som kräver allmän god fysik då större delen av arbete utförs till fots och där man får vara mycket utomhus.

För att trivas med och Iyckas i yrkesroIIen som parkeringsvakt, behöver man vara bra på att samarbeta med andra människor, lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.

Se gärna information om andra yrken: ButiksontroIIant, FIygpIatskontroIIant, GränskontroIIant, BiIjettkontroIIant i koIIektivtrafik, Tågvärd, Tågmästare och Trafikinformatör.

Utbildning

Parkeringsvakter utbildas internt, d v s först blir man anställd och sedan får utbildning på arbetstid med lön.

För att få anställning som parkeringsvakt bör vara minst 20 år gammal, ostraffad och körkort för personbil (B-behörighet) krävs.

För att arbeta som parkeringsvakt på ett bevakningsföretag krävs gymnasiekompetens och goda kunskaper i svenska och engelska.

Utbildningen av parkeringsvakter anställda inom kommuner är föreskriven av Rikspolisstyrelsen och för att bli anställd krävs att man avlägger ett godkänt prov efter utbildningen.