Butikskontrollant

Butikskontrollant

Butikskontrollanter arbetar bland annat med ålderskontroller samt med svinn och pengahanteringsoptimering ute i butikerna.

Att man arbetar med ålderskonroller betyder att företagets personal testar om det går att i en viss butik köpa artiklar med 18-årsgräns, t.ex. öl, tobak, spel och läkemedel (detta sker ofta med hjälp av de så kallade "mystery shoppers").

I arbetet som butikskontrollant ingår det också mycket fortlöpande dokumentering varför bra kunskaper i svenska språket (bland annat i skrift) är ett måste.

Som butikskontrollant kan man bland annat arbeta på en avdelning där man utreder svinn och pengahantering i butiker. 

Utbildning

För att bli anställd som butikskontrollant, krävs det oftast ingen speciell utbildning och ingen tidigare arbetslivserfarenhet. Det man däremot måste ha är ett "brinnande" intresse för arbete och mycket energi samt möjlighet att resa mycket i jobbet och övernatta på annan ort, än hemorten.

Att man innehar korkört B (för personbil) kan ofta ställas som krav för att få anställning som butikskontrollant. Detta på grund av att man under en och samma arbetsdag bör kunna besöka ett stort antal butiker och måste därför snabbt kunna förflytta sig mellan dem. Ålderskrav (t.ex att man har 21 år fyllda) kan också förekomma; detta pga man anser att viss personlig mognad krävs för att klara av jobbet som butikskontrollant.