Biljettkontrollant i kollektivtrafik

Biljettkontrollant i kollektivtrafik

Biljettkontrollanter inom kollektivtrafik kontrollerar om resenererna har betalat för sin resa. Detta gör dem genom att be resenärerna uppvisa ett giltigt färdbevis, som kan vara en pappersbiljett eller kontoladdning på ett åkkort (t.ex månadskort eller årskort).

Biljettkontrollanter arbetar oftast i grupp eller minst i par, dvs biljettkontrollant arbetar som regel inte ensam ute i kollektivtrafiken.

Egenskaper som biljettkontrollant måste ha är noggranhet, tålamod, stresstålighet och kunskaper i konflikthantering. Det är en stor fördel om man är en positiv person som har förmåga att "vinna över" människor och få dem att se situationen ur en annan synvinkel. 

Utbildning

Ingen speciell utbildning krävs för att få arbete som biljettkontrollant. Man får utbildning på arbetsplatsen i början av sin anställning. Det är mycket förmånligt, eftersom man får lön under utbildningstiden. 

5 liknande yrke(n)