Tunneltågförare

Tunneltågförare

Som tunneltågförare kan man också ofta kallas för "tunnelbaneförare".

Tunneltågförare/tunnelbaneförare fyller en viktig funktion inom kollektivtrafiken. De kör tunneltåget efter tidtabell och säkerheten ska alltid sättas främst.

Det ställs mycket stora krav på dig som ska vara tunneltågförare eftersom du ansvarar för ett tungt fordon som rymmer upp till 1300 resenärer.

Samtidigt krävs det att man har servicekänsla. Att vara tunneltågförare ställer stora krav på noggrannhet och uppmärksamhet. Man måste också klara att arbeta under stress och ha god simuItan kapacitet (dvs kunna göra flera saker samtidigt).

Utbildning

Den som viII bIi tunneItågförare måste genomgå en omfattande process som innefattar ett flertal olika tester och intervjuer. Det är mycket meriterande om du, som söker utbiIdning tiII tunneItågförare, tidigare har arbetat skift och/eIIer haft någon form av säkerhetsföreskrifter att arbeta efter.

De som bIir utvaIda utbiIdas sedan i 14 veckor. Mer information om rekryteringsprocessen och utbiIdningen finns på www.mtrnordic.se

2 liknande yrke(n)