Spårvagnsförare

Spårvagnsförare

Arbetet som spårvagnsförare är ett serviceyrke där kundkontakt är en stor och viktig del i arbetsuppgifterna.

Spårvagnar i linjetrafik finns i Stockholm, Göteborg och Norrköping. På många sätt påminner spårvagnsförarens arbete om busschaufförens. Man måste hålla de tider som anges i tidtabellerna. Spårvagnsföraren måste vara ansvarsfull, noggrann och klara av att göra flera saker samtidigt utan att bli stressad. Dessutom måste man alltid sätta säkerheten främst. Det gäller att kunna behålla sitt lugn, till exempel när det uppstår besvärliga situationer i trafiken.

Utbildning

Spårvagnsförare utbildas internt inom företagen. Reglerna för att bli antagen kan skilja något mellan trafikföretagen men ofta krävs det att man har uppnått en viss ålder, t.ex. är minst 21 år gammal och har sedan innan B-körkort, dvs körkort för personbil.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket mansdominerat: ca 86 % av yrkesverksamma är män (uppgift från SCB från mars 2017 - men som är baserat på data insamlat under år 2015).

 

3 liknande yrke(n)