Bussförare

Bussförare

Bussförare kör i linjetrafik eller kör expressbuss, flygbuss eller färdtjänst. Även turist- och beställningstrafiken sysselsätter många bussförare. Förare i lokal eller regional linjetrafik kör bestämda linjer efter tidtabell. I arbetet ingår att sälja och kontrollera biljetter och färdbevis och ropa ut hållplatserna. Efter avslutat pass redovisas kassan där det, undantagsvis, finns pengar t.ex på flygbussar. En bussförare kan också hantera paket och annat gods som skickas med bussen.

Bussförare är anställda vid ett kommunal- eller privatägt busstrafikföretag eller arbetar som egna företagare och kan även kallas förare.

En del bussförare kör beställningstrafik inom turism- eller skolresor i Sverige, en del bussförare söker tjänst utomlands och kör turistbussar i utlandet.

Att vara bussförare är ett serviceyrke. Som förare möter man dagligen många passagerare och det är viktigt att kunna bemöta dem på ett trevligt sätt. Att vara serviceinriktad, flexibel och stresstålig är bra egenskaper för bussförare. Eftersom bussföraren har ansvar för bussen och framför allt passagerarnas säkerhet under körningen, är det viktigt att också vara noggrann och ansvarsfull.

Utbildning

Utbildning till bussförare finns som utbildning inom komvux på ett flertal orter i landet. För att bli antagen till utbildningen måste man ha fyllt 21 år, ha fullföljd grundskoleutbildning eller gymnasieutbildning på nationellt eller specialutformat program och ha svenskt körkort för personbil (B-behörighet). Kraven vad gäller Sv, Sv som andra språk, Ma och Eng kan variera lite mellan skolorna. Sökande ska också kunna visa upp ett av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för körkortsbehörigheten D.

Alla som kör buss i yrkestrafik måste ha ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter måste förarna gå en fortbildning för att få ett nytt bevis. Fortlöpande fortbildning står företaget för när det gäller YKB.

Framtidsutsikter

Efterfrågan på bussförare väntas öka något det kommande året och konkurrensen om jobben minskar. Det är främst inom kollektivtrafiken som rekryteringsbehoven finns. På fem till tio års sikt kommer bussförare att ha goda möjligheter till arbete, bland annat beroende på att pensionsavgångarna blir mycket stora. Det närmsta åren är arbetsmarknaden god för bussförare.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket mansdominerat: ca 86 % av yrkesverksamma är män (uppgift från SCB från mars 2017 - men som är baserat på data insamlat under år 2015).

1 liknande yrke(n)