Lastbilschaufför / lastbilsförare

Lastbilschaufför / lastbilsförare

Lastbilsförare transporterar allt från byggmaterial, möbler och livsmedel till kemikalier, bränsle och levande djur. Det är ett självständigt yrke som kräver att man är bra på att planera och organisera sina uppgifter. Det är också ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakter.

Ansvarskänsla är en viktig egenskap för en lastbilsförare med tanke på att lastbilsekipaget väger många ton som kräver både kunskap och ansvarskänsla för att hantera på ett säkert sätt i trafiken. Det gods som transporteras är liksom fordonen värda mycket pengar. Lika viktigt är medvetenhet om regler inom säkerhets- och miljöområdet, att man kör på ett miljömässigt klokt sätt, det innebär både minskad miljöpåverkan och lägre kostnader för bränsle och slitage.

Arbetsuppgifter

Lastbilsförare spenderar en stor del av sin arbetstid bakom ratten. Körningen och leveranser ska planeras i linje med de regler för rast och vila som gäller inom området. Majoriteten av lastbilskörningarna är korta men många svenska åkerier kör också på den internationella marknaden.

Att kunna köra lastbil med släp kan vara ett krav för att bli anställd. Ett annat vanligt krav är att lastbilsföraren själv kan köra och hantera en truck vid lastning och lossning. Lastning och lossning ingår ofta i arbetet, liksom att beräkna godsets vikt och volym. Vid lastning måste man tänka både på i vilken ordning godset ska lossas och hur fordonet blir bäst lastat med tanke på stabilitet och lastsäkring.

Lastbilsföraryrket är indelat i olika specialkompetensområden. Anledningen är att kraven på förare skiljer mellan olika typer av transporter. Vill du läsa en intervju med en tankbilsförare, finns den här>>

Utbildning

Utbildning finns på gymnasieskolans Fordons- och transportprogrammet, inriktning Transport och inom komvux (på gymnasial nivå). Även Arbetsförmedlingen kan erbjuda utbildning till lastbilschaufför som arbetsmarknadsutbildning.
Om man söker utbildning till lastbilschaufför på komvux eller via arbetsförmedlingen, måste man först på egen hand skaffa sig B-körkort (för personbil).

Vid funktionsnedsättning efter skada eller sjukdom och i fall man undrar om man är lämplig som förare, kan man genomgå testning på Mobilitetscentret

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket mansdominerat: ca 94 % av yrkesverksamma är män (uppgift från SCB från mars 2017 - men som är baserat på data insamlat under år 2015).

Nyttiga länkar
www.tya.se - information om Yrkeskompetensbevis;
www.transportstyrelsen.se/korkort

Visste du att...?
Ordet chaufför härstammar från det franska ordet chauffeur som kan till svenska översättas som "eldare".

9 liknande yrke(n)