Truckförare

Truckförare

Truckförare kan vara anställda i industrier, lagerterminaler, åkeriföretag, lastbilscentraler eller inom handeln. Arbetsplatsen kan också vara hamnar, godsterminaler eller sågverk. En truckförare bör ha god fysik och god koordinationsförmåga.

Truckkörning kombineras ofta med andra arbetsuppgifter som lagerarbete eller att köra andra fordon. Service och underhåll av trucken ingår i arbetsuppgifterna.

För att få köra truck måste man ha fyllt 18 år och ha utbildningsintyg för truckförare, så kallat ”truckkort”.

Utbildning

För att få köra truck måste man ha fyllt 18 år och ha utbildningsintyg för truckförare, så kallat truckkort. Utbildning finns inom gymnasiet på Fordons- och transportprogrammet.
Truckförarutbildning ges även av fristående utbildningsanordnare. Arbetsförmedingen kan upphanda truckutbiIdning inom ramen för Arbetsmarknadsutbildning.

Det är förekommer dock också att truckförare utbildas på arbetsplatsen, när de blir anställda. Har man redan truckkort är det lättare att få anställning; har man även B-körkort för personbil också, är det ofta en stor fördel. Men det finns också exempel när företag anställer personer utan truckkort och utbildar under arbetstid (på arbetsplats eller genom att skicka på en kurs - längt på utbildningen varierar från en halvdag till tre veckor, beroende på vem som ger utbildning och vad som ingår, t.ex kan man Iära sig köra bara en typ av truck eIIer fIera oIika typer).

Nyttiga länkar
www.framtid.se/bloggar - förklaring på vad "gymnasiekompetens" är för ngt.

8 liknande yrke(n)