Budbilsförare

Budbilsförare

Budbilsförare kör personbil, skåpbil eller lätt lastbil. Föraren hämtar och levererar varan samt hanterar de papper som ska följa med varan. De transporterar allt från kuvert till stora paket från dörr till dörr. De bör ha god lokalkännedom så att de vet vilka vägar man ska välja för att ta sig fram snabbt. Budbil anlitas oftast när ett företag vill ha en transport utförd snabbt och med kort varsel. Transporterna sker från dörr till dörr. Vanliga kunder är till exempel byggnadsfirmor, tidningsföretag, reklambyråer och godstransportföretag.

Budbilsförare transporterar allt från kuvert till stora paket, kylvaror och pallgods. En del budföretag arbetar även med tekniska kurirer, som gör datainstallationer. Budbilsföraren kan få sina körningar av en beställningscentral som föraren står i kontakt med via kommunikationsradio eller mobiltelefon. Om bilen är utrustad med datakommunikation, får man sina uppdrag via en skrivare i bilen.

De flesta körningar sker under tidspress men det kan också gälla mera regelbundna körningar. Det är viktigt att man som budbilsförare är ansvarsfull och kan lösa problem. Man bör vara trevlig och serviceinriktad även i stressade och oväntade situationer. Det är bra om man har god lokalkännedom så man kan välja de transportvägar som är minst trafikerade och som går fortast.

Utbildning

De flesta budfirmor anordnar internutbildning för sina förare. För att bli anställd som budbilsförare måste du ha körkort för personbil, B-behörighet.
Vid funktionsnedsättning efter skada eller sjukdom och i fall man undrar om man är lämplig som förare, kan man genomgå testning på Mobilitetscentret

Framtidsutsikter

Det har på kort tid vuxit upp många budfirmor och konkurrensen är hård. I större städer finns också cykelbud som konkurrerar om en del av uppdragen. Behovet av korta närtransporter väntas dock öka trots att filmer, bilder och även dokument i allt större utsträckning överförs digitalt.

Nyttiga länkar
www.tya.se - information om Yrkeskompetensbevis;
www.framtid.se/bloggar - förklaring på vad "gymnasiekompetens" är för ngt.

11 liknande yrke(n)