Lagerarbetare

Lagerarbetare

I Sverige är vi beroende av alla importerade varor vi får. Det kan röra sig om alla typer av varor – från bananer till skateboards. En del av våra varor produceras i Sverige, men det mesta har någon koppling till ett annat land. Oavsett vilket, är det du som lagerarbetare som ska se till att alla varor hamnar på rätt ställe vid rätt tidpunkt.

Lagerarbetarens arbetsuppgifter
Som lager- och terminalarbetare är du ofta stationerad i en lagerlokal. Dina uppgifter kan variera, men i stora drag ska du se till att följande process går så effektivt som möjligt.

Dessa olika led (se punkterna nedan) ska man som lager- och terminalarbetare se till att de fungerar så bra som möjligt:

1. Varor kommer till er lagerlokal. De ska mottagas och registreras. Om något fattas eller är fel noterar man det eller kontaktar leverantören. Antingen placerar terminalarbetaren eller lagerarbetaren själv in varorna på rätt plats i lagret eller också sköts det arbetet av truckföraren.

2. Varorna ska sedan placeras på rätt ställe i lagret, så att de på bästa möjliga vis går att hitta vid ett senare tillfälle. Man märker varorna med dataetiketter.

3. Sista steget är avhämtning. När en transport kommer för att hämta en viss lagervara, då ska det gå snabbt och smidigt att hitta, hämta och leverera.

Att tänka på

  • Som lagerarbetare är det viktigt att vara serviceminded och att vara i bra fysisk form. Att ha en kropp som klarar tunga lyft är en stor fördel, eftersom arbetet ofta innebär en hel del lyft.
  • Körkort B*** (för personbil) kan ställas som ett krav. Om det inte ställs som ett krav, är det en stor merit.

Visste du att...?
En person med kompetens inom "lager" kan eventuellt även få jobb som Demand supply planner, dvs i en yrkesroll där man kopplar samman kunskap om kunderna och om den kommersiella verksamheten med logistik och IT-lösningar.

Nyttiga länkar
www.framtid.se/bloggar - förklaring på vad "gymnasiekompetens" är för ngt.

7 liknande yrke(n)