Terminalarbetare

Terminalarbetare

Lager- och terminalarbetare tar emot varorna när de anländer och kontrollerar att det är rätt produkt och rätt mängd. Om något fattas eller är fel noterar man det eller kontaktar leverantören. Varorna märks med dataetiketter och oftast placerar lagerarbetaren själv in varorna på rätt plats i lagret med hjälp av en truck. Läs gärna information om yrket truckförare>>

Vid utleverans plockas varorna fram enligt en kundorder. Ofta sker det också med hjälp av en truck. Varorna packas och när ordern är färdig märks den med dataetiketter. Terminalarbetaren och lagerarbetaren tar också fram en följesedel och noterar ordern i datorn.

Nyttiga länkar
www.framtid.se/bloggar - förklaring på vad "gymnasiekompetens" är för ngt.

7 liknande yrke(n)