Logistiker

Logistiker

Logistiker kan arbeta med att planera, styra och utforma ett företags material- och informationsflöden.

Som logistiker har du en helhetssyn. Att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid är en förutsättning för effektiv produktion och försäljning i ett företag. I transportföretag arbetar logistiker med lager- och transportplanering.
Man kan också ha en yrkesroII "Iogistiker/speditör". Se gärna en yrkespresentation Speditör>>

Arbetslivserfarenhet och kunskaper inom lagerhantering, produktion, transport och spedition är mycket meriterande om man viII satsa på att bIi en Iogistiker.

Utbildning

Bra grundIäggande utbildning finns inom gymnasieskolan på flera olika program, bland annat på Ekonomiprogrammet och på Handels- och administrationsprogrammet.

ReIevanta efter gymnasiaIa utbiIdningar finns på högskoIenivå (högskoIor och Universitet) och kan också finnas inom YrkeshögskoIan.