Hamnarbetare

Hamnarbetare

Hamnarbetare arbetar i hamnar längs landets kuster och större insjöar med att lasta och lossa fartyg och ser till att gods förflyttas till rätt ställe på ett säkert sätt.

Hamnarbetare dirigerar även passagerare till och från fartyg. Till hjälp i arbetet använder man olika truckar, kranar och andra maskiner. Säkerhet och noggrannhet är viktiga i arbetet. Hamnarbetare utför sitt jobb ofta under tidspress.

Andra vanliga yrkesroller för hamnarbetare:

Signalmän hjälper kranförare med att kontrollera säkerheten inom kranens arbetsområde så att ingen står i vägen och att eventuella lås och vajrar är på plats inför ett lyft.

Lämpare öser löst god med skyffel så att kranar och maskiner kommer åt det vid avlastnings från fartyg.

Bilförare kör av och på enskilda bilar och lastbilschassin.

Trafikvakter tar emot och dirigerar trafik och passagerare. 

Utbildning

Varje hamnföretag avgör på egen hand vilken utbildning som krävs för att arbeta som hamnarbetare. Det är dock ganska vanligt att man kräver gymnasieutbildning.

Ofta krävs det också B-körkort (för personbil) och ibland även högre körkortsbehörigheter.

I arbetet använder man maskiner som kräver utbildning för att hanteras, oftast anordnas den utbildningen på arbetsplatsen. För mer information om kraven i yrket och passande utbildninar se www.hamnskolan.com

Nyttiga länkar
www.hamnskolan.com - TYA*´s hemsida om utbildningsmöjligheter inom hamn- och stuveribranschen;
Sveriges hamnar>>
Transportarbetareförbundet>>.

*Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA)>>, är en svensk Ideell organisation som tillhandahåller kurser och utbildningsmaterial samt utvecklar metoder och läromedel inom transportsektorn.

3 liknande yrke(n)