Trafikplanerare

Trafikplanerare

Som trafikpIanerare arbetar du för en säker och miljömässigt hållbar trafikmiljö. Det kan röra sig om att övervaka att en ombyggnation av en korsning verkligen blir trafiksäker.
Som trafikplanerare i en kommun arbetar du med planering och gör utredningar om trafiksäkerhet och parkeringsfrågor. Du hjälper också till med att besvara remisser och yttranden och förbereder ärenden till kommunens politiska nämnder.
En annan viktig uppgift är att ha kontakt med allmänheten, myndigheter och organisationer.

Se gärna en videofilm>> (längd 8 min 41 sek) om hur olika yrkesroller samarbetar på en Trafikcentral (tågtrafik).

Utbildning

Högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik, väg- och trafikteknik omfattar 180 högskolepoäng, 3 års heltidsstudier.

Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad omfattar 300 högskolepoäng, 5 års heltidsstudier. Utbildning fokuserar på samspelet mellan människa, miljö och teknik. För att bli trafikplanerare är det meriterande om man väljer inriktningen ”Samhällsplanering”.

Visste du att...?
Midsommarhelgen är i Sverige, enligt många experter, den "värsta trafik-helgen" på hela året: med störst risk för långa trafikköer på vägarna och mycket förhöjd risk för trafikolyckor; detta pga många bilar kommer ut på vägarna samtidigt, för att förare har bråttom och en del förare är, tyvärr, påverkade av alkohol, läkemedel, narkotika eller är för trötta för att kunna köra bil på ett säkert sätt.