Transportledare

Transportledare

Transportledare övervakar och dirigerar transporter av olika slag så att varor och gods når sina mottagare. Även övervakning av persontransporter kan ingå i arbetet.

Transportledare kan arbeta vid ett företags distributionsavdelning, på transport- och speditionsföretag, vid flyget, vid järnvägen, på ett taxiföretag eller vid lokaltrafiken. Som transportledare har man många kontakter med kunder och yrkesförare. Det är viktigt att vara serviceinriktad och kunna överblicka flera saker samtidigt.

Transportledare vid lokaltrafiken och taxiföretag benämns trafikledare eller vägtrafikledare. Var god se yrkespresentation Trafikledare>>.

Vid järnvägen kallas yrket tågsamordnare. Tågsamordnaren>> fattar beslut om ersättningstrafik vid trafikstörningar.

Utbildning

Lämplig utbildning kan finnas inom Yrkeshögskolan. Vanligtvis ställs förkunskapskrav att man har en examen från fordonsprogrammet inom gymnasieskolan.

Det är ganska vanligt att transportledare internrekryteras och att chaufförer eller lager/terminalarbetare så småningom kan ta på sig rollen som transportledare.
Det kan också finnas utbildningar inom område "transport och logistik" på högskolenivå, ex. Transport Management programmet vid Malmö Högskola.