Transportplanerare

Transportplanerare

Transporter pågår dygnet runt, året om. För att det ska fungera så bra och effektivt som möjligt behövs personer som planerar och organiserar transporterna. Transportplanerare vid företag och industrier undersöker hur de varor som företaget tillverkar och/eller säljer ska transporteras mest effektivt. Transportledare vid ett godsförmedlingsföretag, en lastbilscentral eller ett åkeri har motsvarande uppgifter men åt olika kunder.

Exempel på en arbetsplats för en transportplanerare är Färdtjänsten, där telefon och dator är de två viktigaste arbetsverktyg. Kunder ringer för att boka resor med färdtjänstbilar. Transportplanerares uppgift är att ge kunderna bra service och boka resor på ett effektivt sätt, så att inte färdtjänstbilar kör extra sträckor i onödan. 

Noggrannhet, förmåga att bemöta kunder på ett trevligt sätt och att man är kommunikativ (kan hantera många kontakter med många olika personer inom en arbetspass) - är nödvändiga egenskaper för en transportplanerare.