Trafiklärare

Trafiklärare

Trafiklärare kallas ofta också för Bilskolelärare. Hen undervisar elever som ska ta körkort för personbil, motorcykel, buss, lastbil och släpfordon. Den teoretiska undervisningen sker oftast i grupp. Den praktiska delen av undervisningen består av körlektioner.

Som trafiklärare måste du vara ett föredöme i trafiken och utbilda elever till att också bli det. Du kommer att möta människor i olika åldrar och med olika bakgrund, vilket gör att du även behöver vara en god pedagog och ha förmåga att bemöta olika typer av individer.

Trafikskoleelever kan vara nervösa under körlektionerna, och det ställer speciella krav på dig som lärare: Du måste ha elevens förtroende och ha förmåga att ge stöd under körningen.

Trafiklärare kallas också ofta för bilskollärare eller för körskolelärare.

Det finns många skäl att utbilda sig till trafiklärare:

  • Arbetsmarknaden för trafiklärare är god och du har stora möjligheter att få arbete direkt efter utbildningen.
  • Du får möjlighet att ge individuell undervisning, vilket ger möjligheter att anpassa utbildningen till varje individs förutsättningar.
  • Du får möjlighet att arbeta med en viktig hälsofråga, nämligen trafiksäkerhet, och att påverka blivande bilister i positiv riktning.
  • Du ser konkret resultat av ditt arbete och får dela elevernas glädje efter godkänt körprov och ibland stötta elever som underkänts.
  • Du får ett brett kontaktnät.

Efter genomgången utbildning har man möjlighet att ansöka hos Transportstyrelsen om godkännande som trafiklärare.

Utbildning

För att bli trafiklärare studerar man på Yrkeshögskolan. Mer information om vilka utbildningar som finns och vilka antagningskrav som gäller kan du finna på Sveriges Trafikskolors Riksförbund.

Var god kontakta utbildningsanordnaren för information om behörighetskraven till utbildningar. En färdigutbildad trafiklärare kan senare vidareutbilda sig till utbildningsledare, riskutbildare, lärare för tyngre behörigheter eller för mc/moped.

Nyttiga länkar
www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken
https://kundservice.csn.se/fragor--svar/kan-jag-soka-lan-till-mitt-korkort-hos-csn?

3 liknande yrke(n)