Lärare

Lärare

Som lärare kan man arbeta på olika nivåer, allt från förskolan till högskolan.

Du kan undervisa i en mängd ämnen, både praktiska och teoretiska. Gemensamt för läraryrket på alla nivåer är att läraren oftast har ganska fria händer när det gäller att lägga upp arbetet, men samtidigt måste följa de mål som anges i läroplanen. Eftersom du som lärare arbetar med personer och deras utveckling är det viktigt att du är intresserad av människor.

Från och med hösten 2011 finns fyra lärarexamina. Dessa är förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Vilken typ av lärare skulle du viIja bIi (vad skuII passa dig bäst)? Besök sajten "För det vidare - som är SkoIverkets sajt för den som funderar på att bIi Iärare.

Enligt huvudregeln får endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning, bedriva undervisningen och sätta betyg. Om vilka Krav som ställs för att få undervisa, läs på Skolverkets hemsida>>

Varför välja bli Lärare? - Se en kort videofilm (1 min) här>>

En hemsida för dig som är intresserad av IärarutbiIdningar är svenska högskoIornas gemensam hemsida - www.studera.nu

Var god Iäs även i andra yrkespresentationer: lärare för lägre årskurser i grundskoIan, grundskoIeIärareämnesIärare, biIdIärare, sIöjdIäraremusikIärare, ridIärare, högskoIeIärare, foIkhögskoIeIärare, speciaIIärarewaIdorfIärare.

UtbiIdning

Sedan 1 juli 2011 är lärare ett legitimationsyrke. Mer information kring detta finner du på www.skolverket.se.
Från och med hösten 2011 finns fyra lärarexamina. Dessa är förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Första året läser alla en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna, vilket är generella lärarkunskaper som till exempel betygssättning och bedömning. Efter det följer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en skola.

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara en varierande arbetsmarknad i olika delar av landet. Arbetsmarknadsläget bedöms skifta från medeIhård konkurrens om jobben till liten konkurrens om jobben för lärare i estetiska och praktiska ämnen under det kommande året. Den största konkurrensen om jobben finns på utbildningsorterna (där IärarutbiIdningar ges). Arbetsmarknaden förväntas vara god på fem till tio års sikt.