Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschefer är anstäIIda inom kommunaIa verksamheter, närmare bestämd på olika kommunala förvaltningar. Oftast krävs det någon form av akademisk utbildning (det vill säga utbildning för högskola eller ett universitet) för att kunna få jobb som förvaltningschef.

Yrkesporträtt
Möt förvaltningschef Matts>>.

Läs också gärna om andra yrken, förslagsvis:

Kommunchef>>

Skolledare/rektor>>

VD>>

Personalansvarig>>

Arbetsledare>>

Projekteringsledare>>

Politiker>>