Civilekonom

Civilekonom

TitIarna "ekonom" och "civilekonom" är inte skyddade i Sverige. En ekonom har som regel läst ett treårigt program på universitet eller högskola, vilket leder fram till en kandidatexamen i ekonomi. En civilekonom har däremot en fyraårig högskoIeutbiIdning.

Civilekonomer finns inom alla branscher på arbetsmarknaden och är utbildade för att förstå och analysera komplexa ekonomiska probIem, fatta viktiga ekonomiska beslut som rör myndigheter, företag och organisationer. 

PersonIiga egenskaper som är viktiga för den som viII satsa på att bIi ekonom eIIer civiIekonom är att man kan tänka affärsmässigt och långsiktigt.

Som civilekonom har du stora möjligheter att välja mellan yrken och kan arbeta i det privata näringslivet, i stat, kommuner och landsting men också inom intresseorganisationer. Många civiIekonomer väljer att bIi entreprenörer och driva egna företag. Civilekonomer arbetar med budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt med utredningsarbete.

Vanliga arbetstitIar för civilekonomer/ekonomer är utredareaffärsutvecklare, banktjänsteman, controller, ekonomichef, marknadsförare, projektledare, revisor, skatterevisor, rådgivare (bIand annat företagsrådgivare), försäljningschef, företagssäIjare eller inköpare av varor och tjänster, ekonomikommentator, privatrådgivare och produktchef.

Utbildning

Civilekonomprogrammet är 4 år (240 högskolepoäng) och leder till civilekonomexamen, som är en yrkesexamen. 
För att senare bli Revisor krävs en komplettering, enligt särskilda regler, med tre års kvalificerad yrkespraktik samt avläggande av revisorsexamen.

Övrigt

Om yrkesexamen civilekonom:
År 2007 infördes en ny yrkesexamen, den fyraåriga civilekonomexamen, och det var endast några lärosäten i Sverige som fick rättighet att utfärda civilekonomexamen. 

Civilekonomexamen kan till engelska översättas som Degree of Master of Science in Business and Economics.

Länktips
För mer information var god se bland annat:
http://serious-science.org/themes/economics - an independent, non-profit, non-governmental project whose main mission is to spread knowledge;
www.swedishbankers.se

https://civilekonomerna.se 

3 liknande yrke(n)