CRM-konsult

CRM-konsult

CRM*-konsult kan arbeta självständigt men kan också ingå i en arbetsgrupp. Man kan också kallas för CRM-utvecklare, CRM-Lösningsarkitekt eller för Affärskonsult.

Vad gör en CRM*-konsult?
Hen sysslar med relationsmarknadsföring med värderingar och strategier av både mänskliga handlingar och informationsteknologi. Det omfattar hela arbetsprocessen från administration och organisering av kunderna, till support och affärssystem för IT-stöd. Relevant kunddata samlas in, analyseras och görs tillgängligt för alla delar av företaget, för att kunna möta kundernas individuella behov. Det ger ett ökat värde för företaget, och CRM* ses numera av många som ett av de viktigaste verktygen för framgång i den konkurrensinriktade företagsvärlden.

CRM*-konsult bör ha mycket god kundförståelse och fungera tillsammans med kollegor, kunder och leverantörer för att långsiktigt kunna leverera tjänster som skapar nöjda kunder.

CRM-konsuIter arbetar i en snabbt föränderlig bransch och måste därför vara flexibla och förändringsbenägna och veta att de behöver kontinuerlig kompetensutveckling samt ha strategier på hur de kan få den på egen hand eller från sin arbetsgivare.

_______________
*Customer Relationship Management, CRM, är inte bara en programvara, utan snarare en hel affärsfilosofi, som går ut på att lägga fokus på och ge bästa möjliga service till de befintliga kunder, snarare än att lägga tid och energi på att skaffa nya. Tanken bakom konceptet är att nöjda kunder som verkligen får vad de önskar sig är lojala, och i sin tur attraherar nya kunder till företaget. Det ger i så fall en lönsam "win-win"-situation för alla parter.