Image-konsult

Image-konsult

Image-konsult är expert inom styling, foto- och floristdesign, en "multistylist" kan man kanske kalla det.

I de fall hen arbetar med människor, kan hen t.ex leda "göra om mig" förvandlingen som går ut på att styla personer på utsidan men även ta fram deras inre vackra egenskaper så att det blir en total helhet, personligheten börjar tydligt "lysa genom" och rätt image kommer fram. 

Image-konsult kan även jobba med miljöer i egenskap av t.ex Staging designer>> 

De flesta image-konsulter är egna företagare men kan också arbeta som anställda /behovsanställning/. Ofta kombinerar man som image-konsult med att samtidigt arbeta som Frisör>>, Make up artist>>, Maskör>>Scenograf>> eller Fotograf>>

Utbildning

Image-konsulter kan ha mycket varierande utbildningsbakgrunder.
Lämpliga utbildningar finns inom olika skolformer, bland annat hos privata utbildningsanordnare, inom KKU>> och kan även finnas på Yrkeshögskolan. På gymnasiet rekommenderas i första hand Estetiska programmet, inriktning Bild och form>> men även på andra program kan det finnas bra grundutbildningar som är mycket passande för en blivande image-konsult: t.ex inriktning Textil design>>, Florist>> eller Frisör>> alternativt profil Stylist på inriktningen Övriga hantverk>> på Hantverksprogrammet eller inriktning Måleri>> på Bygg-och anläggningsprogrammet.