Stylist

Stylist

Som stylist, eller som man också kan kallas för style advisor, arbetar du med en kombination av mode, kläder, färg och form.

Du kan specialisera dig inom stylistyrket inom bland annat mode, makeup eller hår.

Att arbeta som stylist kräver oftast att du är egen företagare och villig att arbeta mycket och hårt och med varierande arbetstider. Det är ett utåtriktat yrke, det vill säga det kräver bred social kompetens och förmågan att bygga ett brett nätverk.

Konkurrensen om jobben inom branschen är mycket hård. Många utbiIdade styIister arbetar som "personaI shoppers" men mycket ofta kombinerar de rådgivning till kunder i skor- och klädesbutiker med vanligt förekommande arbetsuppgifter för en butikssäljare/butiksbiträde (säljare "över disk", som det också brukar heta). Man kan många gånger som utbidad stylist behöva vara "allt-i-allo" i butiken, inklusive arbetsuppgifter som är vanligt förekommande för kassapersonal/kassabiträde.

Utbildning

På gymnasiet kan man utbilda sig på Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk>>, profil Hår- och makeup, Slylist eller Make-up artist. Utbildningar för vuxna inom den branschen finns huvudsakligen på privata skolor, där man själv betalar för sin utbildning och inte heller har rätt till studiemedel (studiestöd från CSN) under utbildningstiden.

Lilla ordboken
Blorange - hårfärg som ligger mittemellan blond och orange färg. Källa: www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

Var god se även andra yrkespresentationer, ex. Sminkör>>, Maskör>>, Medicinsk make-up artist>>Egenföretagare>>, Modedesigner>>, Butikssäljare>> och Image konsult>>.

2 liknande yrke(n)