Perukmakare

Perukmakare

Perukmakare tillverkar hela och halva peruker, toupéer, lösmustascher, skägg och polisonger. Det är ett hantverksyrke som kräver både konstnärlig känsla och tålamod.

För perukmakaren börjar arbetet med att mäta kundens huvud på olika sätt. Måtten förs därefter över på en trästock av huvudets storlek. Band spikas upp på stocken enligt de givna måtten. Över banden spänns sedan en botten av exempelvis tyll fast. På botten knyts tusentals tunna knippen med hårstrån fast med hjälp av ett speciellt verktyg, en så kallad tambureringsnål. Andra verktyg som används är nål, tråd och fingerborg.

Utbildning

Det finns utbiIdning på högskoIenivå: den heter  Mask- och perukdesign och ges på STDH, StockhoIms Dramatiska högskoIa.

Utbildning till perukmakare kan också finnas inom Yrkeshögskolan eller inom KKU, Konst och kulturutbiIdningar.

Ett aIternativt sätt att utbiIda sig tiII perukmakare är genom att bIi en "vuxenIärIing". Man kan "gå i Iära" hos en verksam perukmakare, t.ex på en teater, som har en egen mask och peruk verkstad. Vissa teatrar har en egen lärlingstradition. Har inte den teater där du viII bIi IärIing en egen IärIingstradition, kan man försöka göra det i samarbete med Hantverksakademin

På gymnasieskoIan kan möjIighet finnas att inom Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk>> utbiIda sig tiII vissa så kaIIade "smaIa hantverksyrken", däribIand kan Perukmakare finnas med.

Nyttiga länkar
Reportage: elev-pa-hantverksakademin-första-gesällen-inom-perukmakeri-pa-20-år >>
www.frisor.se/utbildning-sff/gesallprov-perukmakare

9 liknande yrke(n)