Attributmakare

Attributmakare

En attributmakare arbetar med tiIIvekrning av samt med reparationer och anpassningar av rekvisita för Film-, TV- och teaterproduktioner. Att arbeta som attributmakare innebär att syssIa med specialtillverkning av föremål med olika egenskaper till diverse tänkbara situationer och åstadkomma särskilda händelseförlopp och speciaIeffekter. Det kan till exempel handla om att tillverka verklighetstrogna attrapper eller konstgjorda dörrar som ska slås sönder (och "gå i tusen bitar") på scen. Attributmakare arbetar vid behov även med rörliga objekt och utför fondmåleri. En attributmakare ska därför vara estetiskt skicklig, händig och bekväm att arbeta med en stor mängd verktyg, tekniker och material.

Arbetsmarknaden för attrubutmakare finns men är inte stor. Attributmakare är ofta frilansare (egnaföretagare eIIer timanstäIIda vid behov).

Yrket ingår i Myndighetens (Myh, Myndighet för yrkeshögskolan) lista på de så kallade "smala yrken"; vilka andra yrken som i Sverige också räknas till kategorin smala yrken kan man se på www.myh.se/smala yrken

Utbildning

Bra grundutbiIdning finns på gymnasieskoIans Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk, men man kan också gå på ett annat gymnasieprogram, t.ex på Estetiska programmet, inriktning Bild och formgivning.

Passande eftergymnasiala utbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan, på KKU (konst- och kulturutbildningar). Lämpliga utbildningar kan också finnas på privata skolor, där man själv betalar för sin utbildning och ofta inte heller har rätt till studiemedel.

10 liknande yrke(n)