Vävare

Vävare

Som vävare kan man arbeta som Maskinoperatör inom textilindustrin eller så kan man tillverka textilier i handdriven vävstol. För vävare som tillverkar textiier "för hand" det viII säga i handdriven vävstol, är arbetsmarknaden liten. I detta fallet är vävaren en konsthantverkare.

En vävare som arbetar inom industrin, dvs som maskinoperatör, kan samtidigt göra arbetsuppgifter som vävlagare, varpoperatör, stickare, digitaltryckare och/eller som textilfärgare inom textilindustrin.

De två ovan beskrivna "yrkesprofiIer" kan man t o m se som två oIika yrken som dock har samma namn och har en del gemensamma arbetsmoment.

Maskinoperatörer inom textilindustrin ansvarar ofta för flera maskiner. De följer processen via bildskärmar och instrumentpaneler och kontrollerar regelbundet att kvaliteten på tillverkningen är som den ska. Det ingår också i arbetet att åtgärda olika störningar i produktionen och rapportera in eller reparera maskinerna när det behövs.

Även om det manuella arbetet inom textilindustrin minskar förekommer arbetsmoment som exempelvis att byta drev (ett slags kugghjul), att trä kammar i vävmaskiner, byta garnspolar eller sätta till färg till maskinen. Förutom arbete med produktionen arbetar men även med ställ och underhåll av maskinerna. 

Arbete som maskinopertör kan på vissa arbetsplatser innebära skiftarbete (ofta två-skift, dvs ena veckan arbetar man från tidig morgon och nästa vecka börjar man mitt på dagen och arbetar kväII, t.ex till kl.23.00). 

Som vävare "för hand" är man konsthantverkare med en ganska Iiten arbetsmarknad. Oftast är man egen företagare eIIer kombinerar arbete som vävare med ett annat yrke, ofta inom konsthantverk alternativt kan man samtidigt vara t.ex gallerist eller lärare i bild eller i slöjd.

Övrigt

Yrket ingår i Myndighetens (Myh, Myndighet för yrkeshögskolan) lista på de så kallade "smala yrken"; vilka andra yrken som i Sverige också räknas till kategorinsmala yrken kan man se på www.myh.se/smala yrken

7 liknande yrke(n)