Repslagare

Repslagare

Repslagare tillverkar rep och trossar.

Repslagarens huvudsakliga arbetsområden historisk sett är inom "marin" (sjöfart) och utsmyckning i offentliga miljöer så som trappräcken, skyddsräcken, avspärrningar med genuina rep.

De material som i huvudsak har kommit till användning vid repslagning har varit olika sorters hampa eller lin. Idag finns endast få repslagerier kvar i Sverige med egen produktion av rep och linor.

Själva processen vid reptillverkning går till i den här ordningen
1. Utskärning av garn
2. Tvinning av dukter
3. Slagning av rep
4. Eventuellt strykning och polering
5. Sträckning
6. Hopprullning.


Än i dag används oftast samma metoder att tillverka rep, som på stenåldern.

Även om det numera även finns både flätade, solida och vävda rep. Skosnören, klätterrep, sytråd, bast till blomsterbuketter, snöre till tårtkartonger och presentförpackningar, tågvirke till båtar är bara några exempel på de användningsområden som förmåI, tiIIverkare av repsIagare kan komma tiII användning.

Övrigt

Yrket ingår i Myndighetens (Myh, Myndighet för yrkeshögskolan) lista på de så kallade "smala yrken"; vilka andra yrken som i Sverige också räknas till kategorinsmala yrken kan man se på www.myh.se/smala yrken

Arbetsmarknaden för repsIagar finns, eftersom tråd, snöre, linor och trossar behövs fortfarande, men är mycket liten.