Konstmodell

Konstmodell

Arbete som konstmodell (eller krokimodell) innebär att man nästan uteslutande arbetar naken inför en grupp konststuderande som tecknar, målar eller skulpterar. Det är mycket svårt att försörja sig enbart som konstmodell, då det är oftast timanställning vid behov som erbjuds. Arbetsplatser för konstmodell/krokimodell är konsthögskolor, folkhögskolor och andra skolor eller  utbildningsinrättningar där undervisning i måleri eller skulptur bedrivs, t.ex kan arbetstillfällena finnas inom KKU>>

Utbildning

Ingen speciell utbildning krävs. De krav som ställs är att man är 18 år fyllda och har respekt för konst och en seriös inställning till arbete. Man behöver vara lugn och tålmodig samt ha viss fysisk uthållighet, detta på grund av att man står eller sitter ofta stil i flera timmar åt gången.

3 liknande yrke(n)