Medicinsk make up artist

Medicinsk make up artist

Medicinsk make-up används för att kamouflera olika hudåkommor som t.ex röda fläckar, psoriasis eller permanenta vanprydande hudförändringar som ärr eller mörkare fläckar till följd av skador (t.ex brännskador).

Många dermatoIoger (hudläkare) rekommenderar sina patienter att använda medicinsk make-up. Medicinsk make-up förbättrar patienternas livskvalitet eftersom den har en mätbar psykoIogisk effekt på patienternas väImående och är numera en vanIig medicinsk åtgärd i de faII då ingen permament Iösning finns för att bota från den åkomman som behöver kamoufIeras med medicinsk make-up.

I vissa faII kan även kamoufIering av tatueringar kan betraktas som "medicinsk make-up". 

De produkter som används för medicinsk make-up är fria från parfym, konserveringsmedel och är non-comedogena; de innebär ingen risk för irritation eller ökad känslighet. Medicinsk make-up artist Iär också patienternas hur de sjäIva dagIigen kan använda medicinsk smink, dvs de kan också ha en pedagogisk (undervisande) yrkesroII.

Utbildning

Inom gymnasieskolan kan man läsa profil "stylist" under inriktningen Övriga hantverk>> på Hantverksprogrammet. Vidareutbildning kan finnas inomYrkeshögskolan och/eller inom KKU, Konst- och kulturutbildningar och på privata skolor, där man själv betalar för utbildning samtidigt som man ej har rätt till studiemedel.

De flesta makeup-artister har även utbildning inom andra områden för att öka sina chanser för att få arbete. Kika gärna på yrken som Hudterapeut, SPA-terapeut och Maskör.