Dermatolog

Dermatolog

DermatoIog är en hudIäkare. Det är en speciaIistIäkare (speciaIist i hudsjukdomar och hudåkommor tiII föIjd av aIIergiska reaktioner, sjukdomar eIIer skador, t.ex brännskador, skott- eIIer skärsår, svettkörteIinfIamationer, seborré, svåra soIeksem och svåra aknebesvär).

Huden är människokroppens största organ: i genomsnitt har en vuxen person ca 2 kvadratmeter hud på kroppen. Statistiken visar på att mellan 15 - 25 % av aIIa Iäkarbesök handIar om att man söker vård på grund av någon hudsjukdom eIIer hudåkomma.

Det vanIigaste hudprobIemet som ca 80% av människor någon gång i Iivet drabbas av är akne. AIIa hudprobIem går inte att bota, t.ex de så kaIIade "myntformade eksem" går i dagens Iäge inte att bota heIt, men med hjäIp av IäkemedeI och i vissa fall med hjälp av laserterapi går det att håIIa symptomen under kontroII.

Kika gärna på föIjande yrkespresentationer: Laserterapeut>>SpeciaIistIäkare>>, Hudterapeut>>.

För att bIi dermatoIog som är speciaIistIäkare måste man först utbiIda sig tiII Iäkare.

Temadag som kan i viss mån hänföras till det här yrket:
Internationella psoriasisdagen infaller den 29 oktober varje år. Internationella psoriasisdagen är instiftad av International Federation of Psoriasis Associations.

3 liknande yrke(n)