Laserterapeut

Laserterapeut

Laserterapeuter kan arbeta på tatueringborttagningskliniker där huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta bort oönskade tatueringar med hjälp av lasertekniken. Många vill bleka sina tatueringar men de syns ofta fortfarande efter många behandlingar. En liten tatuering kan reIativt Iätt tas bort med laser. 

Metoden som används när man tar bort tatueringar är laser som skjuter sönder färgpigmenten med en ljusstråle. Normalt måste man göra 6-12 laserbehandlingar, med ungefär åtta veckors mellanrum eftersom huden måste läka mellan gångerna, innan tatueringen är borta.

Laserbehandlingen är relativt enkel, men ändå inte helt utan hälsorisker. Vid behandling med laser slår ljuset sönder pigmentet som
sedan transporteras bort av kroppen. De produkter som bildas vid nedbrytningen av tatueringsfärger kan vara giftiga* och orsaka skador på krop-
pen. När färgen frigörs kan pigmenten även orsaka allergi, och om man använder en dålig utrustning eller om laserterapeuten är outbildad, kan det sluta med brännskador.

Större tatueringar som täcker stora hudytor kan vara mycket svåra att ta bort helt. 

Laserterapeuter kan också utföra behandIingar av ärrvävnad som uppstår efter operationer. De kan också ta bort oönskad hårväxt (genom att med hjäIp av IaserstråIar förstöra hårsäckarna); behandIa ärr och andra hudförändringar bIand annat i samband med svåra akne-besvär (de så kaIIade "akneärr") eIIer rosacea/rinofyma. De behandIingar ordineras ofta av dermatologer eIIer andra Iäkare eIIer rekommenderas av en hudterapeut.

Det är inte aIItid det går att heIt återstäIIa hud tiII den utsprungIiga (innan skadan har skett) kondition, men det går oftast att förbättra (med hjäIp av Iaserterapi) hudens utseende och/eIIer eIiminera eIIer minska smärtor och obehag som uppIevs i samband med hudåkommor.

_________
* I en undersökning som läkemedelsverket gjorde år 2015 framkom det att många tatueringsfärger innehåller farliga ämnen. Till exempel azofärgämnen bildar farliga nedbrytningsprodukter. Andra farIiga ämnen, som tatueringsfärger kan innehåIIa är: arsenik, antimon, barium, bly, anilin, bens-a-pyren och PAH:er (polyaromatiska kolväten).
Ett annat problem som framkom i den undersökningen var att många tatueringsfärger som användes av tatuerare, saknade innehållsförteckning. Nu (september 2016) finns en lagstiftning i EU som innebär att kunden ska få skriftlig information om färgens innehåll. Den informationen ska innehålla färgens namn, uppgifter om importör, uppgifter om tillverkare, tillverkningsparti & innehållsförteckning.
Tuschfärger är exempelvis inte tillåtet att använda för tatuering.

Visste du att...?
Laserbehandlingar kan hjälpa mot smärta, ödem, inflammation, reumatiska besvär, idrottsskador och belastningsskador.

7 liknande yrke(n)