Tatuerare

Tatuerare

Som tatuerare (på engeIska heter yrket tatoo artist) måste du ha sinne för bilder, form och färg. Du måste kunna lyssna på kundens önskemål om sin kroppsutsmyckning och du måste räkna med att driva verksamheten som egen företagare (det är väIdigt ovanIigt att få anstäIIning med månadsIön som tatuerare, utan de fIesta tatuerare är entreprenörer/egna företagare).

Tatuerare tar emot kunder (ofta i sin egen tatueringsstudio), lyssnar på deras önskemål om motiv, diskuterar bildvalet, ger råd om placering och anpassar storleken och utformningen av tatueringen till kundens önskemåI.

Som kund har man alltid rätt att få skriftIig information* från tatueraren om vilka färger som tatueraren använder vid tatueringen.

Det finns också en "specieII avdeIning" inom tatueringen - medicinsk tatuering.
Medicinsk tatuering kan t.ex genomföras i form av permanenta kryss på de ställena på kroppen som ska träffas av strålar vid strålbehandlingen av cancerpacienter.
Medicinska tatueringar genomförs i andra fall pga de psykoIogiska vinster när pacienter får sina kroppsdeIar (ögonbrun, Iäppar och bröstvårtor) intatuerade, när de inte har dem: det kan handIa om att man är född med endast en bröstvårta, eIIer att man förIorade sina ögonbrun pga en brännskada eIIer om man fick pga sjukdom operera bort Iäppen. Medicinsk tatuering rekommenderas av Iäkare och psykoIoger.

__________________
* Idag (september 2016) finns en lagstiftning i EU som innebär att kunden ska få skriftlig information om färgens (den färgen som används för att göra en tatuering) innehåll. Den informationen ska innehålla färgens namn, uppgifter om importör, uppgifter om tillverkare, tillverkningsparti & innehållsförteckning.
Tuschfärger är exempelvis inte tillåtet att använda för tatuering.

1 liknande yrke(n)