Bildkonstnär

Bildkonstnär

Konstnärer kan arbeta med väldigt många olika uttrycksmedel. Måleri, grafik, teckning och skulptur eller video och film är några av de vanligaste inriktningarna. Tidigare var uppdelningen mellan olika konstinriktningar ofta strikt, men idag närmar sig de olika inriktningarna varann, både inom utbildningen och bland de praktiserande konstnärerna. Nu är det vanligt att en och samma konstnär både målar, gör konstvideos och arbetar med skulptur eller datagrafik.

Konstnärer kan anlitas för utsmyckning av offentliga lokaler som sjukhus, skolor, kyrkor eller bostadsområden. Oftast rör det sig om enstaka konstverk men det kan även handla om helhetsmiljöer utom- eller inomhus.

Många yrkeskonstnärer har långa utbildningar bakom sig men få kan försörja sig som enbart konstnärer. Många bildkonstnärer arbetar som egna företagare. En del arbetar på uppdrag för till exempel en kommun, andra får sin inkomst genom försäljning av utställda konstverk. Många bildkonstnärer har ett eller flera andra yrken vid sidan om.

Passar dig om:

– Är kreativ och har konstnärlig talang.

– Trivs med att arbeta ensam, eftersom den mesta tiden tillbringas en ateljén.

– Är beredd på att ibland behöva ha andra jobb vid sidan av, då det är svårt att försörja sig som konstnär.

Utbildning

Högre konstnärlig utbildning med inriktning Fri konst ges vid konsthögskolor. Ett stort antal folkhögskolor har kurser med estetisk-praktisk inriktning som fungerar som förberedande utbildning. Det finns dessutom en rad fristående skolor med grundläggande konstnärlig utbildning och/eller konstnärlig specialutbildning inom måleri, grafik och skulptur.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för konstnärerna är svag. Den konstnärliga förmågan liksom egna initiativ, driftighet som egen företagare, kontakter och utställningar spelar stor roll för att nå köpare och uppdragsgivare. Av betydelse är också de satsningar på konst som stat, kommun och landsting gör. Arbetsförmedlingen bedömer att dessa offentliga satsningar minskar, vilket även den privata konstmarknaden, till exempel försäljning via gallerister och inköp via konstföreningar, beräknas göra.

Övrigt

Se gärna information om andra yrken inom Kultur, media och design>> men också om andra yrken som t.ex Gallerist>>Slöjdlärare>>,  Bildlärare>>, Konstterapeut>> och Hantverkare>>

För mer information:
se Konstnärsguiden>> för yrkesverksamma konstnärer på www.konstnarsnamnden.se

6 liknande yrke(n)