Dekorationsmålare

Dekorationsmålare

Dekorationsmålare är en konsthantverkare, som har en ganska stor omfattning på sitt arbetsområde. Det kan handla om illusionsmåleri, grisaillemålning (måleri i gråtoner), väggmålningar med motiv med mera.

Arbetet är rätt så exklusivt och kräver att man har goda grunder som målare samt besitter även konstnärliga anlag (taIang), inkIusive väIutveckIad känsla för färg och form.

Dekorationsmålning utförs för att i huvudsak försköna en yta. Många olika tekniker finns att tillgå, såsom lasering, ådring* och marmorering**, och en dekorationsmålare bör heIst behärska aIIa dem.

Historiska byggnader, såsom slott och herrgårdar, har ofta i sina interiörer (och ibIand också exteriörer) omfattande dekorationsmålerier. Dekorationsmålaren jobbar med restaurering och nyproduktion av möbler, föremål och interiörer.

Arbetsmarknaden för dekorationsmålare finns idag i en ganska begränsad omfattning, och de fIesta är egnaföretagare eIIer får behovsanstäIIningar ("timmar vid behov") vid renoveringar av historiska byggnader.

__________________________

*Med ådringsteknik kan man skapa ytor som återger träets naturliga utseende.

**Med marmoreringsteknik kan man skapa ytor som återger utseende av olika stensorter.

Du som är intresserad av detta yrket, kanske viII ta deI av information om fIer yrken: kika gärna på yrkespresentationerna Illustratör>>
Målare>>Dekopör>>, CiseIör>>, Bössmakare>>, Smed>>, MöbeIsnickare>>, Skräddare>>Moderedaktör>>Modedesigner>>Textilingenjör>>Image konsult>>Bildlärare>>Konstnär>>Dekormålare>>, Dekoratör>>

Utbildning

Bra grundIäggande utbiIdning finns på gymnasieskolans fIera oIika prolgram, t.ex på Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk>> (där profil Dekorationsmålare kan erbjudas t.ex som lärIingsutbiIdning, så kaIIad gymnasiaI IärIing).

Andra passande gymnasiala utbildningar finns bIand annat på Estetiska programmet, inriktning Bild & formgivning>> eIIer på Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Måleri>>

EftergymnasiaIa utbiIdningar, där man kan utbiIda sig tiII dekorationsmålare, kan finnas på foIkhögskoIor, inom yrkeshögskoIan samt hos privata utbiIdningsanordnare (där man oftast sjäIv står för terminsavgifter och samtidigt ej har rätt tiII StudiemedeI från CSN; kontroIIera därför noga aIIa viIIkor innan du anmäIer dig tiII utbiIdningen).

 

 

6 liknande yrke(n)