Förgyllare

Förgyllare

Förgyllaren arbetar med bladmetall och bladguld på olika underlag, som t.ex.trä, glas och metall.
Vanliga restaureringsarbeten för en förgyllare är bland annat att förgyllda speglar, ramar och lampetter samt diverse inredningsdetaljer i t.ex. kyrkor och slott. Även förgyllning av nya föremål kan också ingå som en del i yrkesutövandet.

Förgyllaren bör ha bred kunskap om förgyllning samt inblick i förgyllningens historia, detta för att kunna utföra restaureringsuppdrag på bästa sättet. Förgyllaren är ett gammalt yrke. Det finns historiska uppgifter som bekräftar att konsten att förgylla behärskades redan 1600 år fKr.

Det är inte ovanligt att man kombinerar yrken: förgyllare och dekormålare, till exempel, och jobbar med alla de arbetsuppgifterna som ingår i dem båda.

Utbildning

Utbildning till förgyllare kan finnas inom yrkeshögskola. Bra förberedande grundutbildning finns på flera av gymnasieskolans nationella program, bland annat på Estetiska programmet, inriktning Bild- och formgivning och på Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk.

För mer information se http://hantverksrad.se och www.mastarregistret.se