Smed

Smed

Smed är ett begrepp som egentligen täcker olika yrken. En smed kan arbeta med rent konsthantverk. Men mycket vanligare är att de arbetar på smidesverkstäder med hantverksmässig tillverkning, med montage/tillverkning på byggen och i industrin och då kan smederna även kallas för stålbyggare.

Smeder i industrin eller på mindre smidesverkstäder och byggen tillverkar olika detaljer i metaller såsom t.ex rostfritt stål, svartjärn och aluminium.

Smeder arbetar inom verkstads- och byggnadssmide, stålverk och plåtslagerier.

En fullt kompetent smed är litet av tusenkonstnär och behärskar oftast flera olika svetstekniker, olika material och har visst konstruktionskunnande samt klarar att räkna på kurvor och vinklar.

En konstsmed är formgivare och arbetar med konsthantverk. De tillverkar bland annat ljuskronor, grindar, skulpturer eller inredningsdetaljer. En del konstsmeder är specialiserade på att tillverka vackra knivar eller andra eggverktyg. Konstmeder är vanligen intresserade av att teckna och har konstnärliga intressen.

Utbildning

Smed/stålbyggare:
För arbete med smide inom industrin finns utbildning inom det Industritekniska programmet på gymnasiet. Utbildning i smide kan också finnas inom gymnasieskolans Hantverksprogram.

Det kanske vanligaste sättet att bli smed/stålbyggare är att börja som lärling och utbilda sig inom ett företag. Efterhand får man mer komplicerade uppgifter. Som smed blir det alltmer nödvändigt att ha europalicens för svetsning. Det är vanligtvis arbetsgivaren som anmäler sin personal till sådana utbildningar som tar från fyra dagar till fyra veckor beroende på förkunskaper. Som smed/stålbyggare ska man ha genomgått en endagsutbildning i Heta arbeten.

Smed/konstsmide:
Kortare utbildningar finns vid folkhögskolor och i privat regi. Utbildning kan också finnas inom yrkeshögskola. Kontrollera antagningskraven med utbildningsanordnaren.

Möjlighet finns att avlägga gesäll- och mästarprov. Kraven är utbildning och yrkeserfarenhet.